IDEAteka Julian Kozłowski

Naszą misją jest oferowanie na rynku B2B usług wydawniczych, marketingowych oraz z zakresu społecznie odpowiedzialnego inwestowania w nieruchomości. Pod firmą „IDEAteka Julian Kozłowski” kontynuujemy długoletnie doświadczenia Agencji Marketingowej ALBEDO (założona w 1993 r.) oraz wydawnictwa FMCBooks. +++++++++++++++++ Our mission is supplying B2B market with publishing, marketing and real estate socially responsible investment (SRI) services. Under the “IDEAteka Julian Kozłowski” name we are pursuing a longtime experience of “Albedo Marketing Agency” (est.1993), and FMCBooks publishing house.

Dane firmowe/ Evidence

Adres korespondencyjny/ Contact Address

 • Adres:
  ul. Złota 7 lok.18
  00-019 Warszawa, Poland
 • Tel.: +48.501214368, 507892798

Co, komu, jak i dlaczego oferujemy?/ What, to Whom, How and Why we offer?

Naszym instytucjonalnym klientom biznesowym zapewniamy usługi wydawnicze, marketingowe, przedstawicielskie oraz dotyczące społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku nieruchomości.

Główne zasady prowadzenia przez IDEAtekę społecznie odpowiedzialnej działalności biznesowej bazują na idei zbalansowanej współzależności naszych działań (IDEA in) oraz ich rezultatów (IDEA out).

Nasze działania są:

Intuicyjne (oparte na doświadczeniu własnym i Klientów); 

Dedukcyjne (logicznie wywnioskowane z ogólnych założeń uznawanych od dawna za prawdziwe),

Etyczne (zorientowane na przestrzeganie i ochronę wspólnych, tradycyjnych wartości i dziedzictwa kultury);

Asymilacyjne (ułatwiające dostosowanie się oraz neutralizujące możliwe zagrożenia zanim narosną).

W zmieniających się warunkach gospodarowania oferujemy pomoc w uzyskiwaniu trwałych rezultatów:

Inspirujących (stymulujących, motywujących, dopingujących, sugerujących konieczne reakcje itp.); 

Demistyfikujących (demaskujących fałszywe oceny i autorytety; pozbawiających złudzeń, ujawniających prawdziwy stan rzeczy);

Edukacyjnych (zwiększających kompetencje, kształtujących pożądane postawy itp.);

Afirmacyjnych (umacniających wysoką samoocenę i aspiracje, potwierdzających osiągnięty status).

Uważamy, iż każda instytucja może osiągnąć pożądane zmiany i zakorzenić je wystarczająco silnie dla utrzymania rzeczywistej, wytyczającej trendy przewagi konkurencyjnej – dzięki większej wrażliwości na potrzeby swoich pracowników i partnerów biznesowych oraz pielęgnowaniu ich lojalnego partnerstwa. 

Niezwłocznie odpowiemy na wszelkie pytania związane z naszą ofertą

Julian Kozłowski

+++++++++++++

Our institutional business' partners we supply with publishing, marketing, representative and real estate socially responsible investment (SRI) services:

IDEAteka's core principles of doing our socially responsible business are based on our Actions' and theirs Results' balanced correlation.

Thanks to our Intuitive, Deductive, Ethical and Assimilative Actions (IDEA in)  − we offer Inspiring, Demystifying, Educational and Affirmative Results (IDEA out). 

We believe, that each and every institution can make desirable change happen, and make it stick strongly enough to ensure a reliable, competitive and trendsetting advantage − thanks to better needs awareness and lead nurturing of its staff and business partners. 

We will answer immediately any enquiry with regard to our offer. 

Julian Kozlowski

Formularz kontaktowy/ Enquiry Form

      ______  _____   ______ 
  ___  /_  _// |__ //  /_  _// 
  /  ||  -| ||-   / //   -| ||- 
 | [] ||  _| ||_  / //__  _| ||_ 
  \__ || /_____// /_____|| /_____// 
  -|_|| `-----`  `-----`  `-----` 
   `-`