IDEAteka Julian Kozłowski

Misją IDEAteki jest oferowanie na rynku B2B naszych wyspecjalizowanych usług wydawniczych, marketingowych oraz produktów robotycznych, a także innowacyjnych idei społecznie odpowiedzialnego inwestowania (SRI). Pod firmą „IDEAteka Julian Kozłowski” kontynuujemy długoletnie doświadczenia Agencji Marketingowej ALBEDO (założona w 1993 r.) oraz wydawnictwa FMCBooks. ****************************** IDEAteka's mission is to offer on B2B market our specialized publishing and marketing services, and robotic products, as well as innovative ideas of Socially Responsible Investments (SRI). Under the name of “IDEAteka Julian Kozłowski” we carry out a long-time experience of “Albedo Marketing Agency” (established in 1993), and FMCBooks publishing house.

Dane firmowe/ Evidence

Adres korespondencyjny/ Contact Address

 • Adres:
  ul. Złota 7 lok.18
  00-019 Warszawa, Poland
 • Tel.: +48.501214368

Co, komu, jak i dlaczego oferujemy?/ What, to Whom, How and Why we offer?

 

Naszym instytucjonalnym klientom biznesowym zapewniamy usługi wydawnicze na nietypowych nośnikach 2D, 3D i cyfrowych (w tym wideobooki), usługi marketingowe z wykorzystaniem robotów teleobecności, usługi przedstawicielskie oraz dotyczące społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku nieruchomości energooszczędnych.

Główne zasady prowadzenia przez IDEAtekę działalności biznesowej bazują na idei zbalansowania współzależności naszych działań (IDEA in) oraz ich rezultatów (IDEA out).

Nasze działania są:

Intuicyjne (oparte na doświadczeniu własnym i Klientów); 

Dedukcyjne (logicznie wywnioskowane z ogólnych założeń uznawanych od dawna za prawdziwe),

Etyczne (zorientowane na przestrzeganie i ochronę wspólnych, tradycyjnych wartości i dziedzictwa kultury);

Asymilacyjne (ułatwiające dostosowanie się oraz neutralizujące możliwe zagrożenia zanim narosną).

W zmieniających się warunkach gospodarowania oferujemy pomoc w uzyskiwaniu trwałych rezultatów:

Inspirujących (stymulujących, motywujących, dopingujących, sugerujących konieczne reakcje itp.); 

Demistyfikujących (demaskujących fałszywe oceny i autorytety; pozbawiających złudzeń, ujawniających prawdziwy stan rzeczy);

Edukacyjnych (zwiększających kompetencje, kształtujących pożądane postawy itp.);

Afirmacyjnych (umacniających wysoką samoocenę i aspiracje, potwierdzających osiągnięty status).

Uważamy, iż każda instytucja może osiągnąć pożądane zmiany i zakorzenić je wystarczająco silnie dla utrzymania rzeczywistej, wytyczającej trendy przewagi konkurencyjnej – dzięki większej wrażliwości na potrzeby swoich pracowników i partnerów biznesowych oraz pielęgnowaniu ich lojalnego partnerstwa. 

Niezwłocznie odpowiemy na wszelkie pytania związane z naszą ofertą

Julian Kozłowski

Uwaga: wkrótce zaprosimy na naszą drugą stronę www.larobotorium.pl z promocyjną ofertą robotów teleobecności i manipulatorów robotycznych.

****************************************

 

Our institutional business' partners we supply with publishing on unusual 2D, 3D and digital media (including videobooks), telepresence robots based marketing services and representative services.

IDEAteka's core principles of doing our business are based on idea of balanced correlation of our Actions and theirs Results.

Thanks to our Intuitive, Deductive, Ethical and Assimilative Actions (IDEA in)  − we offer Inspiring, Demystifying, Educational and Affirmative Results (IDEA out). 

We believe, that each and every institution can make desirable change happen, and make it stick strongly enough to ensure a reliable, competitive and trendsetting advantage − thanks to better needs awareness and lead nurturing of its staff and business partners. 

We will answer immediately any enquiry with regard to our offer. 

Julian Kozłowski

Formularz kontaktowy/ Enquiry Form

 _____    ___   _____   ___  
| __ \\  / _ \\  / ___||  / _ \\ 
| | \ || | / \ || | // __  / //\ \\ 
| |__/ || | \_/ || | \\_\ || | ___ ||
|_____//  \___//  \____// |_|| |_||
 -----`   `---`   `---`  `-`  `-`